Предузеће Компанија Марчетић д.о.о. је основана 1989 године и послује у области индустријске репарације резервних делова за моторна возила. Бавимо се ремотном делова и склопова за теретна и путничка возила, радне и пољопривредне машине. Дугогодишње искуство запослених у овој области гарантује сигурну и дуготрајну експлоатацију моторних возила, и у најекстремнијим условима.

Области за чије ремонте и репарацију
смо се специјализовали су:

Ремонт кочионих кљешта за теретна и путничка возила
kociona-kljesta
Ремонт корпе квачила
remont korpe i lamele kvacila
Ремонт ламела квачила
remont korpe i lamele kvacila
Ремонт потисних – друк лежајева за теретна и путничка возила,радне и пољопривредне машине
remont-druk-lezaja
Ремонт пумпе за воду за све врсте моторних возила
remont-pumpe-za-vodu
Ремонт самоштелујућих кочионих полуга „ХАЛДЕX“
remont kocionih kljuceva
Ремонт мануелних и аутоматских мењача за камионе и аутобусе
Menjaci-automatski,-manuelni,-brodski-i-konvektori-za-automatske-menjace
Ремонт хидро мотора и хидро пумпи за камионе и аутобусе
hidro-pumpe-i-hidro-motori
Ремонт ретардера и интардера за камионе и аутобусе
Retarderi-i-intarderi
Ремонт редуктора и диференцијала за камионе и аутобусе
Reduktori-i-diferencijali
Ремонт Амортизера, Спона и V спона за теретна возила
V-spona marcetic
Обрада и брушење свих врста кочионих дискова, добоша и замајаца
obrada-zamajaca
Ремонт кардана
remont-kardana
Обрада Добоша, Ремонт Главчина волана, Нитовање Пакнова за теретни програм
obrada-dobosa

Rемонт делова и склопова за теретна и путничка возила

Mašinska obrada 0:23

Namenska proizvodnja 1:43

Sečenje metala testerom 0:19

Zakivanje i reparacija lamele 0:33